Zaloguj się / Utwórz konto
515 277 717

Proces produkcji oleju tłoczonego na zimno

image

Dostępne na rynku oleje możemy podzielić na oleje: tłoczone na ciepło i na zimno, rafinowanie i nierafinowane. Aby uzyskać olej tłoczony na zimno, nierafinowany charakteryzujący się wysokimi parametrami biochemicznymi, należy pozyskać go z wysokiej jakości nasion w formie niezmienionej , czyli w takiej samej w jakiej zalega w komórkach roślinnych. Właściwości biochemiczne oleju zależą głównie od jakości surowca, temperatury tłoczenia oraz warunków przechowywania. Proces produkcji oleju tłoczonego na zimno w naszym gospodarstwie nadzorujemy od momentu zasiewu poprzez uprawę, zbiór, magazynowanie nasion, tłoczenie, butelkowanie i przechowywanie do momentu sprzedaży.

image

Uprawa przedsiewna i siew

image

Wszystko zaczyna się w momencie uprawy przedsiewnej naszych pól. Aby zasiane nasiona wykiełkowały tworząc gęsty łan, będący naturalnym wrogiem chwastów, należy nadać glebie odpowiednią granulację oraz zapewnić jej optymalne warunki wodno-powietrzne. Dlatego w naszym gospodarstwie stosujemy sprzęt oraz system uprawy, będący w stanie sprostać tym wymaganiom. Bardzo ważnym elementem jest dobór odpowiedniej odmiany roślin oleistych. W naszym gospodarstwie uprawiamy sprawdzone odmiany nie-GMO o wysokich właściwościach fizykochemicznych.

Obserwacja i pielęgnacja roślin

image

Kolejnym etapem jest obserwacja i pielęgnacja roślin. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w połączeniu z odpowiednią agrotechniką jesteśmy w stanie uzyskać wysokiej jakości plon bez grzybów, pleśni i mykotoksyn. Ponadto w naszym gospodarstwie współpracujemy z owadami pożytecznymi takimi jak pszczoły.

image
image

Żniwa

image

Zbiór surowca następuje w momencie osiągnięcia pełnej dojrzałości nasion. Nasze uprawy dojrzewają w sposób naturalny, bez chemicznej ingerencji. Oznacza to, że w naszym gospodarstwie nie stosujemy chemicznych środków dosuszających uprawy takich jak np. glifosat, dikwat itp.

Czyszczenie nasion

image

Ze względu na to, że ogólna ilość środków ochrony roślin stosowana w naszym gospodarstwie jest na minimalnym poziomie, zebrany z pól surowiec charakteryzuje się sporą ilością zanieczyszczeń w postaci insektów, uszkodzonych nasion oraz nasion chwastów. Dlatego też, surowiec wymaga wyselekcjonowania wolnych od zanieczyszczeń, zdrowych i pełnych nasion. W tym celu wykorzystujemy czyszczalnie zbożową, będącą na wyposażeniu gospodarstwa.

image
image

Magazynowanie nasion

image

Po żniwach surowiec jest przez wiele miesięcy przechowywany w magazynie, aby w tym czasie jego jakość nie uległa pogorszeniu niezbędne jest systematyczne monitorowanie jego parametrów fizykochemicznych oraz warunków w jakich jest przetrzymywany. Magazyn musi być szczelny oraz chronić nasiona przed nadmierną wilgocią i gryzoniami.

Tłoczenie na zimno

image

Proces tłoczenia oleju w naszym gospodarstwie odbywa się na prasie ślimakowej własnej konstrukcji, bez wcześniejszego ogrzewania i rozdrabniania nasion. Ruch obrotowy ślimaka powoduje przepchnięcie nasion przez wąską szczelinę znajdujące się na wylocie urządzenia. Następuje rozgniecenie nasion i odpływ oleju. Procesowi temu towarzyszy znaczny wzrost temperatury. Nasza konstrukcja doskonale odprowadza ciepło, dlatego temperatura tłoczenia oleju nie przekracza 40o C. Ponadto olej po wytłoczeniu NIE jest poddawany filtracji i rafinacji chemicznej, które są nieodłącznymi etapami produkcji oleju tłoczonego na ciepło. Tak przeprowadzony proces produkcji oleju nie wpływa negatywnie na jego właściwości biochemiczne i pozwala pozyskać go w formie niezmienionej.

image